Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Ευχές-Χριστός Ανέστη

Χριστός Ανέστη 
εκ του εκκλησιαστικού Συμβουλίου